Download VBORNET presentations AGM - 2012

• Minutes_VBORNET_AGM2012_V10finalweb.pdf

• VBORNET_AGM2012_Agenda_V10.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day1_Intro.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day1_WP1.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day1_WP2.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day1_WP3.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day1_WP4.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-1_Intro.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-2_PanEurMaps.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-3_OtherVectors.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-4_EDENextPH.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-5a_IVM-FR.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-5b_IVM-FR.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-6_Iricinus.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-7_NewFactsheets.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-8_OnlineQTool.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-9_GapAnalysis.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-10_Mosquitoes.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-11_Ticks.pdf
• VBORNET_AGM2012_Day2-12_Phlebotomines.pdf